Yapılan uygulamalar göstermektedir ki işaret dili öğretilirken yanlış teknikler kullanılmakta ve hatta değerlendirme sürecinde bile yanlış yöntemler kullanılmaktadır. Daha da ileri giderek sertifika sahibi herkes kendine eğitmen demekte ve piyasada eğitimler vererek dönüşü olmayan yanlış öğrenmelere yol açmaktadır. Bunun dışında piyasa içerisinde yer alan yapılanma sonucunda işitme engelliye basit iş ve/ya asgari ücret verme eğilimi gözlenmektedir. Eşit işe eşit maaş ilkesine tamamen aykırı olan bu durum işitme engellilerin istihdamı noktasında sorunlar çıkarmaktadır. Hastanelerde, mahkemelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve daha birçok yapı içerisinde birçok sorunla karşılaşan işitme engellilere yeniden bir doğuş ve hareket kazandırma adına bir akademinin varlığı kaçınılmaz olmuştur. 

Bu akademi, işitme engelli bireylerin, yakınlarının ve işaret dilini öğrenmek isteyen herkesin işaret dilini öğrenebileceği ve bilinçlenebileceği bir organizasyondur. Bu amaca hizmet edecek şekilde tasarladığımız misyon ve vizyonumuz;

         Misyonumuz: Hayatın belli süreçlerinde sıkıntı yaşayan işitme engelli bireyler için iletişim konusunda köprü olmak isteyen herkese işaret dilini öğrenmelerinde yardımcı ve işitme engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlama     süreçlerinde destek olmaktır.

       Vizyonumuz: Üretilecek olan ulusal ve uluslararası projeler ve oluşturulacak olan istihdam olanaklarıyla işitme engelli bireylerin hem iş dünyasında hem de özel yaşamlarında kendini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. 

2. Yapısal özelliklerimiz:

Organizasyonumuzda da güç hiyerarşisinden çok görev hiyerarşisi vardır ve herkes her konuda eşit muamele görme ve eşit koşullarda kendini ifade etme hakkına sahiptir. Gerek toplum ve gerekse kurumlarla etkili diyalog yollarını kullanıpİşitme Engelli bireylerin özlük haklarına daima saygılı olarak mücadelenin sürdürülmesi ana ilkemizdir. Ayrıca “öğrenen organizasyon” olma yolunda sağlam adımlar da atmaktayız.  Bu da bizi vizyon cümlesinde tanımını yaptığımız güzel ve ortak geleceğe sahip olmak adına hem grup hem de birey olarak kendimizi sürekli olarak geliştiren bir yapıda olmamızı sağlamaktadır. 

3. Çalışma Alanlarımız:

Akademimizin üç ana çalışma boyutu mevcuttur; farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve eğitim. Akademi bünyesinde sunacağımız farklı eğitim faaliyetleriyle bireyleri ve toplumu bilinçlendirmek ve bakış açısını değiştirmek önceliğimizdir. Bu hedef doğrultusunda yapmak istediklerimiz;

·           İşaret dili eğitim vermek,

·           Sağlık kurumları için işaret dili eğitim vermek,

·           Üniversitelerinde dâhil olacağı eğitim kurumlarında seçmeli ders veya kısa gün eğitimi şeklinde işaret dili eğitim vermek,

·           İşitme engelli ve işaret dili hakkında genel seminerler sunmak,

·           İşitme engelli bireyler ve aileleri konusunda iletişim seminerleri vermek,

·           İşitme engelli, işitme cihazı ile koklear implant konularında bilgilendirme yapmak,

·           Özellikle odyoloji, odyometri, psikoloji ve okul öncesi gibi bölümlerde işitme engelliler hakkında eğitimler vermek,

·           Sağlık işaret dili eğitim projesi düzenlemek,

·           Çalıştaylar planlamak ve uygulamak, 

·           Avrupa Birliği ve Yerel kurumlar için projeler hazırlamak.

Sky Bet by bettingy.com